آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۰/۲۴ - ۰۹:۰۳:۰۰

امين قصمي

مديرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد

پيشرفت 82 درصدي فاز اول پروژه آبشيرين كن بندرعباس

مديرعامل آبفاي استان با اشاره به پيشرفت 82 درصدي فاز اول  آبشيرين كن بندرعباس، تصريح كرد: با تكميل ظرفيت كامل اين پروژه و اضافه شدن سهميه بندرعباس از آبشيرين كن يك ميليون مترمكعبي، طي سه چهار سال آينده، نيازي به تامين آب شهر بندرعباس از دشت ميناب نيست و آب مورد نياز آن از طريق آبشيرين كن ها تامين مي شود.

۱۳۹۶/۱۰/۱۳ - ۱۸:۱۰:۳۷ | 58 | 0
در همايش ملي مديريت مصرف و هدررفت آب؛

آبفاي هرمزگان حائز رتبه برتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شد

در همايش ملي مديريت مصرف و هدررفت آب، شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان در زمينه مدیریت مصرف و آب بدون درآمد در بين شركت هاي آب و فاضلاب كشور حائز رتبه برتر شد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۲ - ۰۹:۰۶:۲۸ | 44 | 0
مدیر عامل آبفاي هرمزگان :

تبصره ۳ مندرج در قبوض آب برای توسعه طرح های فاضلاب و شبکه آبرسانی است

مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: تبصره 3 مندرج در قبوض آب از سال 77 بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامی و مصوبه ابلاغى وزیر نیرو در سال 95، برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به قبوض آب اضافه شد.

۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - ۱۲:۰۱:۱۲ | 21 | 0
Subscribe to امين قصمي
  • تعداد بازدید کل:403,601
  • بازدید ها:
    • امروز:732
    • این هفته:12,982
    • این ماه:55,499
    • سال:403,647